Επικοινωνία

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Α.Ε ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 2 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 16341 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

Τηλ : 210-9965711

FAX :

Email : ktokas@everest.gr